Славко Потпара
сликар, дизајнер, иконописац, фрескописац

E-Mail: slpotpara@gmail.com
Mob: +381 64/37-15-444