FRESKE

Slavkov ornament

Током рада на осликавању Цркве Светог Василија Острошког у Лепосавићу, Славко Потпара је осмислио оригинални орнамент, спој његовог дизајнерског умећа и иконографског дара о коме је затражио мишљење Драгомира М. Ацовић, дипл.инж.арх.

МИШЉЕЊЕ О ОРНАМЕНТУ

На молбу господина Славка Потпаре, фрескописца и иконописца, дајем ово Мишљењео решењу орнамента који је реализовао у цркви у Лепосавићу и доставио ми га на увид у електронској форми, онако како је изведен у доњем полупрстену калоте олтарске апсиде:
Орнамент је јасан, геометријски логичан, компонован од репетитивних елемената који комбинују мотив крста у срцоликом пољу. Колористички је флексибилан.
У иконографском смислу, његов садржај је неспоран, и може се добро уклопити у било који контекст, од Беседе на гори, преко Христових и Богородичиних празника све до теме Страдања и Спасења.
Основни мотив поседује потенцијал да се развије како би обухватио аспекте промене правце, укрштања под правим или косим углом и промене типа уписаног крста, чиме би добио шири употребни дијапазон.
С обзиром да поседује и хералдичку компоненту, која захтева додатно сажимање поља орнамента у корист линије раздвајања (реза), могућа је доста широка примена у области примењене орнаментике и дипломатске калиграфије, под условом да то не захтева интервенције у битној карактеристици овог орнамента, а то је његова јасноћа и једноставност. Мишљење приложио: Драгомир М. Ацовић, дипл.инж.арх. Београд, августа месеца 2016.