FRESKE

Zajednički radovi manjeg obima

Hram Sv. Jovana Vladimira (Bar, Crna Gora)Crkva Sv. Dimitrija ( Kosovska Mitrovica KiM )Manastir Bogorodice Trojeručice, Donji Budački ( Karlovac, Hrvatska )